Wat is het boeddhisme?

Steeds meer mensen raken geïnteresseerd in natuurlijke geneeswijzen. Dit is niet verbazingwekkend. De afgelopen jaren zijn veel farmaceutische bedrijven flink bekritiseerd. Hoewel het de vraag is of dit altijd volkomen terecht is (de kritiek van sommige mensen op het coronavaccin was bijvoorbeeld regelmatig zwaar overtrokken), zijn er zeker ook gevallen geweest waarbij de farmaceutische industrie wel degelijk kwalijk te werk is gegaan. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van Oxycontin waardoor vele mensen verslaafd zijn geraakt en uiteindelijk overleden. Het wantrouwen is hierdoor gegroeid en mensen zijn op zoek naar holistische en natuurlijke geneeswijzen.

Mensen realiseren zich echter niet dat er al talloze beproefde methodes zijn, soms al eeuwenoud die op een natuurlijke manier je gezondheid verbeteren. Het Boeddhisme bijvoorbeeld is een eeuwenoude religie, die zich richt op het ontwikkelen van de geest. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, zijn de geest en het lichaam nauw verbonden. Een gezonde geest leidt tot een gezond lichaam. Wanneer jij je beter wilt voelen is het dus een goed idee om je wat meer te verdiepen in deze eeuwenoude traditie. In dit artikel lees je meer over de geschiedenis en de basisconcepten van het Boeddhisme.

Wanneer is het Boeddhisme ontstaan?

In de vijfde eeuw v. Chr. ontstond het Boeddhisme in India. Dit land kon in tweeën gesplitst worden qua religieuze beleving. In het Noordwesten was het brahmanisme heel belangrijk. In het gebied ten oosten van de Ganges was de Sramana-beweging erg belangrijk. Uit deze beweging ontstonden een aantal religieuze stromingen die vandaag de dag nog steeds populair zijn, zoals het Boeddhisme en het Jainisme. In het brahmanisme werd de nadruk gelegd op het naleven van rituelen. De stromingen uit het oosten waren anders. Hier werd vooral belang gehecht aan het streven naar individuele verlossing.

Het leven van Boeddha

Boeddha leefde van 450 tot 370 v. Chr. in het noorden van India. Er worden ook andere tijdsperiodes genoemd. De meeste geleerden zijn er wel over eens dat hij 80 jaar oud geworden zou zijn. De Tripitaka zijn de vroegste teksten van het Boeddhisme. Hier kun je geen complete biografie van Boeddha vinden, er zijn echter wel wat korte teksten die wat meer duidelijkheid verschaffen over het leven van Boeddha. De biografie werd pas in de 1e of 2e eeuw geschreven (dit werk wordt ook wel ‘De handelingen van Boeddha’ genoemd).

Volgens de overlevering was koningin Maya zwanger van een zoon. Wijze mannen die haar kwamen bezoeken, beweerden dat haar zoon of een groot geestelijk leider zou worden, of een belangrijke heerser. De koningin stierf een week na de geboorte van haar zoon, dit was Boeddha. De koning wilde niet dat Boeddha een priester zou worden en sloot hem daarom op in hun paleis. Boeddha groeide op in een omgeving van luxe, hij was er echter niet gelukkig mee.

Boeddha verlaat het paleis voor een wandeling

Op een dag verlaat Boeddha het paleis, hij wil namelijk een wandeling maken. Hij wordt op dat moment geconfronteerd met allerlei zaken waar hij achter de veilige paleismuren nooit eerder mee te maken had gehad. Hij ziet een oude man, een zieke man en een dode man. Uiteindelijk ziet hij eveneens een asceet. Hij realiseert zich dat het leven veranderlijk is, en hij ziet hoe gelukkig de asceet is. Hij beseft dat hij deze man moet volgen in zijn manier van leven. Hij hoopt op die manier zelf ook geluk te vinden, en verlost te worden uit zijn lijden.

Boeddha sluit zich aan bij 5 asceten

Boeddha besluit om zich aan te sluiten bij vijf asceten die afgezonderd in de wildernis leven. Deze figuren hoopten verlossing te bereiken. Hiervoor volgde zij een erg strenge manier van leven. Zij leefden volgens de strengste vormen van ascese. Boeddha was zes jaar bij hen. Op een gegeven moment stierf hij bijna van de honger. Hij realiseerde dat deze weg niets opleverde. Hij besluit daarom te vertrekken. Hij herinnerde hoe hij als kind een spirituele ervaring had gehad toen hij zijn vader een veld om zag ploegen. Om deze reden ging Boeddha, nadat hij wat gegeten had, onder een boom zitten. Hij wilde hier niet meer onderuit komen tot hij verlichting had bereikt. Na negenenveertig dagen, slaagde hij hierin. Hij begreep waarom mensen lijden en hoe dit aangepakt kan worden. Hij was de rest van zijn leven bezig om andere mensen deze inzichten bij te brengen. De vijf asceten waar hij eerst mee optrok, waren zijn eerste volgelingen. Zijn familie nam eveneens zijn geloof over. 

Wat is de Boeddhistische leer?

De Boeddhistische leer draait eigenlijk om één ding, inzicht krijgen in het menselijk lijden en dit opheffen. Dat is makkelijk gezegd, maar niet makkelijk gedaan. Om dit te bereiken is er heel veel nodig. De Boeddhistische leer is opgeschreven in de Tripitaka. Hier vind je uitspraken die Boeddha gedaan heeft. Het is erg kort en bondig, en daarom makkelijk om te leren en over te dragen. De manier waarop de informatie geordend is, is voor westerse lezers misschien wat vreemd. Het is niet opeenvolgend. Er zijn veel onderlinge verwijzingen. Een stukje tekst aan het eind kan terugwijzen naar het begin, maar ook andersom. In de loop der jaren is de leer enorm uitgebreid. Toch zijn er een aantal basisconcepten die altijd centraal hebben gestaan in het Boeddhisme en die dat nog steeds doen. Het gaat hier om de ‘Vier Nobele Waarheden’, het ‘Edele Achtvoudige Pad’, en het ‘Drievoudig Juweel’.

Wat zijn de ‘Vier Nobele Waarheden’?

 De ‘Vier Nobele Waarheden’ zijn de volgende. Ten eerste is er lijden en ontevredenheid aanwezig in het leven. Ten tweede zijn de oorzaak van dit lijden verlangens. De derde waarheid geeft aan dat er een ontsnapping is aan dit lijden. De vierde waarheid vertelt wat dat is, namelijk het Achtvoudige Pad. Wat is dan het ‘Achtvoudige Pad’? Dit zijn een aantal regels die je kunt volgen om verlichting te bereiken. Het pad is niet de oorzaak van verlichting, maar een hulpmiddel. Vergelijk het met een pad naar de top van een berg. De berg wordt niet veroorzaakt door het pad. Het pad is slechts een manier om de berg te bereiken.

Je hebt gelezen hoe de Boeddhistische leer je kan helpen om het leven te verzachten. Gebruik deze technieken om je geestelijke gemoedstoestand te verbeteren!